Wat is Human Design?

Human Design is een innovatief, logisch en beschrijvend systeem dat inzichten geeft over hoe elke persoon uniek in mekaar zit. Dat omvat en impliceert heel wat aspecten. Human Design helpt je in essentie om betere beslissingen te maken.

Het beschrijft een soort van blauwdruk die je als tool kan gebruiken bij het ontdekken en bewust worden van jezelf, en je omgeving. Dit om betere inzichten te krijgen in je sterke en minder sterke eigenschappen en conditioneringen, je talenten en gaven optimaler in te kunnen zetten, betekenis te geven aan verschillende aspecten en fases in je leven, en correctere beslissingen te maken. Zo kom je dichter bij je ware aard en potentieel, en maak je het mogelijk je volledige cognitieve intelligentie te ontwikkelen en zo met volle kracht en overtuiging in het leven te staan zoals je bent.

Het combineert verschillende esoterische en exoterische wetenschappelijke stromingen zoals astrologie, de Chinese I Tjing, het chakra systeem, de Kabbala, genetica, kwantum fysica, de fysica van neutrino’s en biochemie, en is zo gevormd tot een enorm krachtige unieke synthese. Het bevat een massa aan diepgaande informatie over de natuur van de mens en de mechaniek van hoe deze in elkaar zit, alsook de mechaniek en dynamiek die plaats vindt (en af wijkt van de individuele mechaniek) wanneer mensen samen komen.

Iedereen is uniek. Mensen zitten anders in mekaar, met verschillende personaliteitseigenschappen en combinaties hiervan en denken vanuit verschillende perspectieven. Human Design biedt je niet alleen inzichten in wat bij jezelf het best aansluit maar het biedt ook inzichten om deze verschillen beter te verstaan waardoor je beter gaat kunnen interageren met anderen. Ons bewustzijn en onze personaliteitseigenschappen worden mogelijk gemaakt door ons lichaam en ook de mechanieken van ons lichaam met de unieke individuele nuances worden in kaart gebracht door Human Design. 

De manier waarop het gebracht wordt volgt een logisch formaat dat voor iedereen begrijpbaar gemaakt kan worden gezien alles wat het ontrafelt deel uitmaakt van het dagelijkse leven. Het brengt persoonlijke karakteristieken in kaart die een zicht geven op de observeerbare en tastbare natuur van een of meerdere personen. Het blijft zo weg van dogma en gaat diep naar de kern. De waarheid die het toont kan voor een deel geobserveerd worden door eender wie en voor een ander deel enkel ervaren en ontgrendeld worden door het bewustzijn van het individu zelf. 

Voor wie is Human Design?

Allereerst is Human Design voor kinderen, maar om je kinderen daarbij te begeleiden is het natuurlijk van belang om dit ook voor jezelf toe te passen. Human Design helpt je in de kern om meer vertrouwen in jezelf te hebben. Het brengt je in het nu op je eigen tempo en voorwaarden. Eerst en vooral zal het je helpen om je eigen autoriteit in handen te nemen, zodat je meer vanuit een staat van flow kan handelen en minder weerstand hoeft te ervaren in het leven. Het helpt je dan ook vastgeroeste patronen en trauma te herkennen en deze te verwerken. Dit vereist natuurlijk consistentie en durf. Human Design is dus even krachtig voor volwassenen. Als volwassenen zijn we veel meer geconditioneerd dan onze kinderen, dus bij onze kinderen kunnen we veel sneller naar de kern en kunnen we de nodige fundamenten leggen om deze kern intact te houden en consistent te laten schijnen i.p.v. dat we deze onder laten sneeuwen door onze eigen conditionering en de verwachtingen van anderen.

Human design kan ook groepsdynamieken in kaart brengen. Dit brengt veel meerwaarde voor gezinnen, families en andere groepen. Dat wil zeggen dat je Human Design natuurlijk ook in een zakelijke context kan toepassen. BG5 en OC16 beschrijven samen de mechanieken van zowel kleine als grote groepen in een zakelijke omgeving. Het biedt dan een krachtige tool om de meest optimale teams samen te stellen om innovatief, efficiënt en doeltreffend te werk te kunnen gaan. Verder toont het de pijnpunten en sterke aspecten van bestaande teams zodat je een zicht krijgt in hoe je mensen optimaal kan laten samenwerken.